Sunday, February 6, 2011

Onsdag 2 februari

Dags för Bokimpro igen på biblioteket, den här veckan för och med åk 6. Johanna, bibliotekarie och skådespelarna Lina, Per och Calle från Ad lib improviserad teater.

Johanna väljer olika texter som skådespelarna improviserar kring med hjälp av publiken. Några texter kommer från i princip vad som helst; reklam, frysförpackning, en manual m.m.
Texterna får liv via olika genrer: komedi, drama, musikal, action, fantasy... Texter väljs också från böcker som Johanna kort presenterar. Ad lib ger sin tolkning av Johannas bokprat.Ett fantastiskt bra sätt att levandegöra litteratur, tycker jag och verkar dela den upplevelsen med eleverna och deras lärare.
I de här föreställningarna bjuds åskådarna in att delta med sin fantasi och sina tolkningar. Att läsa är så mycket mer än att avkoda. Att vidga sin föreställningsvärld, att inre bilder skapas och samtidigt uppleva andras upplevelser är oerhört viktig kunskap i en globaliserad värld.

No comments: