Friday, October 1, 2010

Torsdag 16 september


Äppelskörd snart. Vårt äppelträd med sorten Aroma bär fin skörd i år.

No comments: