Thursday, April 15, 2010

Torsdag 15 april

Askmolnet från vulkanen under Eyjafjallajökull. Översvämningar och aska som sprids i en obegriplig mängd. Återigen en påminnelse om de enorma naturkrafterna som inte vi kan styra över.

No comments: